1. marec 2023

Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

Kristin Garček (fyzická osoba)

Aké osobné údaje spracúvame

Na zber údajov o správaní návštevníka na našom webe využívame tzv. cookie súbory. Viac o cookies nájdete v časti Používanie cookies. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.

Okrem údajov o správaní návštevníka na našom webe, zbierame údaje o návštevníkovi, ktorý nás kontaktuje prostredníctvom HTML kontaktného formulára:

 • Meno
 • E-mail

Užívateľ spránky sa môže dobrovoľne registrovať na odber noviniek z newlettera. V tomto prípade ukladáme jeho:

 • E-mail
 • IP adresu počítača, z ktorého žiadosť prišla
 • dátum a čas registrácie

Účely spracovania a doba uchovávania údajov

Údaje o správaní návštevníka na našom webe zberáme za účelom skvalitnenia našich služieb a poskytnutie väčšieho komfortu užívateľov nášho webu. Pre tento účel je nevyhnutné poznať správanie sa užívateľov na našom webe a ukladať si tieto informácie. Mnohé z týchto údajov potrebujeme na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu:

 • IP adresa zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web
 • URL adresa, z ktorej pristupuje na náš web
 • prehliadač webových stránok, ktorý používa na zobrazenie nášho webu vo svojom zariadení
 • operačný systém zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web, jeho verzie a jazykové nastavenia
 • URL podstránok, ktoré na našom webe navštívil
 • Čas a dátum prístupu na náš web
 • a ďalšie

Všetky tieto údaje ako aj doba ich ukladania sú bližšie špecifikované v časti Používanie cookies, v prehľadnej tabuľke.

Údaje o návštevníkovi nášho webu, ktorý nás kontaktuje prostredníctvom kontaktného formulára, zberáme výhradne za účelom jeho kontaktovania s odpoveďou na jeho dotaz. Po vybavení požiadavky, ako aj na osobnú žiadosť návštevníka, tieto údaje mažeme najneskôr do 30 dní od vybavenia jeho požiadavky alebo po podaní jeho žiadosti o vymazanie údajov.

Údaje, ktoré zberáme o užívateľovi, ktorý sa prihlási na odber z newslettera, potrebujeme za účelom zasielania noviniek v elektronickej podobe na jeho e-mail. Z odoberania newslettera sa užívateľ môže kedykoľvek odhlásiť. Jeho údaje sa archivujú, nakoľko si môže chcieť opätovne aktivovať obder noviniek. No užívateľ má právo na vymazanie jeho údajov. O výmaz údajov môže požiadať elektronicky a žiadosť poslať na náš e-mail, ktorý je uvedený na stránke KONTAKT. Na základe žiadosti budú údaje vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.       

Zdieľanie s tretími stranami - ďalšími prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi

Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k osobným údajom návštevníka webu prístup aj ďalšie subjekty. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov. Naša spoločnosť nezodpovedá za narábanie s osobnými údajmi sprostredkovateľmi a ďalšími prevádzkovateľmi.

Zoznam sprostredkovateľov a prevádzkovateľov

1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland  (ďalej len Google)

 • Google analytics
  Tento produkt/ nástroj spoločnosti Google využívame na zisťovanie analytických informácií o správaní návštevníka na našom webe.

2. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ktorá je dcérskou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
Keď si spustíte YouTube video z našej stránky, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. To oznámi serveru YouTube, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak je návštevník prihlásení do svojho YouTube účtu, povoľujete službe YouTube priradiť jeho správanie pri surfovaní priamo k jeho osobnému profilu. Ak nie je prihlásený do svojho YouTube účtu, dostávame iba statické údaje bez akéhokoľvek spojenia s jeho osobou.

Tieto informácie si zvyčajne spoločnosť Google ukladá na serveroch mimo EU, na servre v USA.

Viac informácií o tom, ako sa nakladá s údajmi používateľa, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube. Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov v službe Google, nájdete na tomto odkaze: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

3. INSTAGRAM

Služba Instagram je produkt Facebooku poskytovaný spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Táto stránka obsahuje modul, ktorý má prepojenie na Instagram. Pri vyvolaní našich instagramových fanpages zhromažďuje Instagram osobné údaje používateľov. Takéto zhromažďovanie údajov Instagramom sa môže vyskytnúť aj u návštevníkov, ktorí nie sú prihlásení alebo registrovaní na Instagrame. Ďalšie informácie o rozsahu a spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Instagram nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram.

4. SOLTEC s.r.o.
, Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T
Poskytovateľ IT služieb, systém tohto webu je umiestnený na serveri tejto spoločnosti.  

Používanie cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne potrebné cookies (Strictly necessary)
  Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako prihlásenie používateľa a správa účtu. Webová lokalita sa nedá správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Analytické cookies (Performance)
  Analytické cookie na sledovanie výkonnosti sa používajú na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.
 • Marketingové cookies (Targeting)
  Marketingové cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách.
 • Neklasifikované cookies (Unclassified)
  Neklasifikované súbory cookie sú také, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Nižšie v tabuľkách sú uvedené konkrétne cookie subory s popisom, aj dobou uchovávania.

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ


Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:


Kristin Garček (fyzická osoba)


Aké osobné údaje spracúvame


Na zber údajov o správaní návštevníka na našom webe využívame tzv. cookie súbory. Viac o cookies nájdete v časti Používanie cookies. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.

Okrem údajov o správaní návštevníka na našom webe, zbierame údaje o návštevníkovi, ktorý nás kontaktuje prostredníctvom HTML kontaktného formulára: • Meno

 • E-mail


 


Účely spracovania a doba uchovávania údajov


Údaje o správaní návštevníka na našom webe zberáme za účelom skvalitnenia našich služieb a poskytnutie väčšieho komfortu užívateľov nášho webu. Pre tento účel je nevyhnutné poznať správanie sa užívateľov na našom webe a ukladať si tieto informácie. Mnohé z týchto údajov potrebujeme na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu: • IP adresa zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web

 • URL adresa, z ktorej pristupuje na náš web

 • prehliadač webových stránok, ktorý používa na zobrazenie nášho webu vo svojom zariadení

 • operačný systém zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web, jeho verzie a jazykové nastavenia

 • URL podstránok, ktoré na našom webe navštívil

 • Čas a dátum prístupu na náš web

 • a ďalšie


Všetky tieto údaje ako aj doba ich ukladania sú bližšie špecifikované v časti Používanie cookies, v prehľadnej tabuľke.

Údaje o návštevníkovi nášho webu, ktorý nás kontaktuje prostredníctvom kontaktného formulára, zberáme výhradne za účelom jeho kontaktovania s odpoveďou na jeho dotaz. Po vybavení požiadavky, ako aj na osobnú žiadosť návštevníka, tieto údaje mažeme najneskôr do 30 dní od vybavenia jeho požiadavky alebo po podaní jeho žiadosti o vymazanie údajov.   


Zdieľanie s tretími stranami - ďalšími prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi


Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k osobným údajom návštevníka webu prístup aj ďalšie subjekty. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov. Naša spoločnosť nezodpovedá za narábanie s osobnými údajmi sprostredkovateľmi a ďalšími prevádzkovateľmi.


Zoznam sprostredkovateľov a prevádzkovateľov


1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland  (ďalej len Google) • Google analytics
  Tento produkt/ nástroj spoločnosti Google využívame na zisťovanie analytických informácií o správaní návštevníka na našom webe.2. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ktorá je dcérskou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
Keď si spustíte YouTube video z našej stránky, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. To oznámi serveru YouTube, ktoré z našich stránok ste navštívili.


Ak je návštevník prihlásení do svojho YouTube účtu, povoľujete službe YouTube priradiť jeho správanie pri surfovaní priamo k jeho osobnému profilu. Ak nie je prihlásený do svojho YouTube účtu, dostávame iba statické údaje bez akéhokoľvek spojenia s jeho osobou.


Tieto informácie si zvyčajne spoločnosť Google ukladá na serveroch mimo EU, na servre v USA.


Viac informácií o tom, ako sa nakladá s údajmi používateľa, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube. Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov v službe Google, nájdete na tomto odkaze: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.


3. SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T
Poskytovateľ IT služieb, systém tohto webu je umiestnený na serveri tejto spoločnosti.  


Používanie cookies


Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. • Nevyhnutne potrebné cookies (Strictly necessary)
  Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako prihlásenie používateľa a správa účtu. Webová lokalita sa nedá správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.

 • Analytické cookies (Performance)
  Analytické cookie na sledovanie výkonnosti sa používajú na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.

 • Marketingové cookies (Targeting)
  Marketingové cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách.

 • Neklasifikované cookies (Unclassified)
  Neklasifikované súbory cookie sú také, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.


Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Nižšie v tabuľkách sú uvedené konkrétne cookie subory s popisom, aj dobou uchovávania.

#real.kristin


Podporujú ma
Komplet
Limgroup

Follow me

#real.kristin